*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
วิธีทำข้าวปอง(ต่อ) ขนมโบราณ
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมแป้งข้าวเหนียวที่ผ่านกรรมวิธีแบบดั่งเดิม จนมาเป็นแผ่นเล็กๆดังรูป ตั้งเตาไฟ และหมอดินที่มีหินกรวดอยู่ข้างในหม้อ จำนวน 3 ใบ เพื่อใช้ความร้อนจากกรวดมาทำปฎิกิริยากับแป้งข้าวหนียวที่เตรียมไว้
ขั้นตอนที่ 2 ยกหม้อดินที่มีกรวยร้อนๆได้ที่ ลงมา ใส่แป้งที่เตรียมไว้ ลงไปในหม้อ กวนด้วยไม้เพื่อให้ความร้อนกระจายไปทั่วแผ่นแป้ง จนแผ่นแป้งเล็กๆ พองตัวใหญ่ขั้น มาดังรูปตอนนี้ใช้เวลา ประมาณ 4 นาที
 
ขั้นตอนที่ 3 นำแผ่นแป้งที่พองได้ที่ เทลงในกระชอนที่เตรียมไว้เพื่อร่อนกระชอนแยกกรวดออกจากข้าวปอง(ต่อ) จากนั้นเริ่มทำขั้นตอนที่ 1 ใหม่ จึงจะได้ข้าวปอง(ต่อ) อย่างที่เห็น
 
ขั้นตอนที่ 4 เป็นข้าวปอง(ต่อ) อย่างที่เห็น ขั้นตอนต่อไปจะนำข้าวปอง(ต่อ) ไปคลุกกับน้ำอ้อย ให้ได้ ข้าวปองต่อที่สมบูรณ์ต่อไป (จบ)